Kerstconcert met het Gelders Mannenensemble

Kerstposter 2017 klik hier

Op woensdagavond 20 december hopen we ons jaarlijks kerstconcert in de Moriakerk te houden.

De Moriakerk dankt haar naam aan de geschiedenis van Abraham en Izak (Genesis 22). Deze geschiedenis vindt u ook terug in het gebrandschilderde raam in ons kerkgebouw.
Het is op deze berg dat Abraham bereid was zijn enige zoon Izaäk te offeren. Hier werd duidelijk dat Abraham daadwerkelijk op God vertrouwde.
Moria: een plaats waar het geloof in God centraal staat. De naam betekent “de Heere zal het voorzien”.

Op het moment dat Abraham zijn zoon wilde offeren, verscheen de Engel des Heeren aan hem. Hij toont Abraham iets van Zijn grote plan en wijst op een ram die vast zit in de struiken en in plaats van Izaäk geofferd kan worden. Het is een verwijzing naar het volmaakte offer dat de Heere Jezus ongeveer tweeduizend jaar later bracht op Golgotha.

En zo mogen we deze avond gedenken dat Hij naar deze aarde kwam!

De muziek die hopen te gaan zingen:
* O Holy night (harp)
* Gesu Bambino
* Want een Kind is ons geboren
* O kom, o kom Immanuel (vers 1 & 5 met publiek, de rest wij)
* In the black midwinter
* Vrede klinkt helder in die nacht
* In His love.

Zo hopen we op een mooie en fijne avond.

Na afloop zal er koffie/thee zijn, en een CD tafel.

De avond zal om 19.30 beginnen. Iedereen is van harte welkom!!