CD ‘God zij met U’ naar de ziekentroost

‘God zij met U’

Misschien heeft u of iemand in uw omgeving met (ernstige) ziekte, eenzaamheid, ouderdomsgebreken, uitzichtloosheid of moeilijke levensvragen te maken. In de huidige gejaagde maatschappij hebben we vaak te weinig oog voor u of andere mensen die hiermee te maken hebben. Terwijl u/zij juist aandacht en ondersteuning het meest nodig hebben. Deze cd is bedoeld ter bemoediging voor ú. Hebt u de Ziekentroost als eens gelezen? Helemaal achterin uw Bijbel staan deze bijzondere inhoudsvolle woorden, welke ‘een onderwijzing zijn in het geloof en den weg der zaligheid, om gewilliglijk te sterven’ zo staat in het opschrift. Deze inhoud hebben we als inspiratiebron c.q. leidraad gebruikt in de liederen en muziek die u hoort. Maar nog meer dat u God`s zegen mag ervaren door Zijn troostvolle Woord. En dat u zelfs verblijdt wordt, omdat er uitzicht is in Jezus Christus, de Zaligmaker! Ook voor u?! We wensen u veel luistergenot, maar bovenal God`s nabijheid toe.

Liederen in een andere taal zijn voorzien van een vertaling, zo begrijpt u de inhoud.

We memoreren ook op deze plaats ons gewaardeerd koorlid Harco Datema. Op 11 januari 2008 kwam hij op 24 jarige leeftijd door een dodelijk auto-ongeval om het leven. Met de opname heeft hij nog enthousiast meegedaan, de uitgave mocht hij niet meer meemaken. We zullen hem nooit vergeten!

Nummers:

1. Uit de diepten, Heer (Martin Zonnenberg)
2. Lord, I stretch my hands to you (met orkest) (Jay Althouse)
3. Meer liefd’ o Heer tot U (met orkest) (W.H. Doane / Pieter Stolk)
4. Domine Deus (met orkest) (Michael Haydn)
5. Via Dolorosa (Billy Sprague & Niles Borop)
6. Psalm 17 vers 3, 4 en 8 (Cloude Goudimel)
7. O Heer die onze Vader zijt (met orkest) (C.H.H. Parry)
8. Zum Abendsegen (Felix Mendelssohn – Bartholdy)
9. If My people will pray (met orkest) (Jimmy Owens)
10. A Clare Benediction (John Rutter)
11. Psalm 23 (Johan Bredewout)
12. Psalm 56 vers 5 en 6 (Claude Goudimel)
13. Look at the world (John Rutter)
14. He shall be great (John W. Peterson)
15. Honour Him alone (met orkest) (Tom Parker)
16. Ich will de Herrn loben (met orkest) (Georg Philipp Telemann)
17. I will sing with the spirit (John Rutter)
18. Hallelujah Chorus (G.F. Händel)
19. God zij met u (R. Vaughan Williams / J. Schenk)

De prijs van deze cd is € 10,- en is te bestellen via het contactformulier. ( 3 CD`s voor 25,-)