Categorie God zij met u

CD ‘God zij met U’ naar de ziekentroost

‘God zij met U’

Misschien heeft u of iemand in uw omgeving met (ernstige) ziekte, eenzaamheid, ouderdomsgebreken, uitzichtloosheid of moeilijke levensvragen te maken. In de huidige gejaagde maatschappij hebben we vaak te weinig oog voor u of andere mensen die hiermee te maken hebben. Terwijl u/zij juist aandacht en ondersteuning het meest nodig hebben. Deze cd is bedoeld ter bemoediging voor ú. Hebt u de Ziekentroost als eens gelezen? Helemaal achterin uw Bijbel staan deze bijzondere inhoudsvolle woorden, welke ‘een onderwijzing zijn in het geloof en den weg der zaligheid, om gewilliglijk te sterven’ zo staat in het opschrift. Deze inhoud hebben we als inspiratiebron c.q. leidraad gebruikt in de liederen en muziek die u hoort...