Categorie En een ieder spreke

CD ‘En een ieder spreke…’

‘En een ieder spreke…’

Wij geloven allen met het hart en belijden met den mond…, zo begint het eerste artikel van de Belijdenis des Geloofs. Geloven en belijden, niet van elkaar te scheiden voor een echte christen. Door middel van deze CD willen we dit als jongeren tot uitdrukking brengen. Als leidraad voor deze CD zijn twaalf artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof gekozen. Ieder artikel wordt bezongen met een psalm, lofzang of geestelijk lied. We leren hieruit dat God de Vader Zijn Zoon Jezus Christus gaf om onze schulden te verzoenen. Hij gaf Zijn Heilige Geest om het offer van Zijn Zoon in onze harten toe te passen. Deze onbegrijpelijke, maar volmaakte, Drie-enige God verzamelt Zijn Kerk tot op de jongste dag als er de wederopstanding van alle vlees is...