CD ‘Schepping en Herschepping’

Thema en doel

In de beginne….. en de Geest Gods zweefde op de wateren (Gen. 1:1 en 2). Schepping, daar is alles begonnen. Hier begint ook het thema van deze CD: Schepping en Herschepping. Op deze CD is van de schepping naar de herschepping toegewerkt middels de volgorde die uit de Heilige Schrift te leren is. God schiep alles volmaakt en goed. De mens heeft zich van God afgekeerd. Maar dan volgt door Gods goedheid de belofte van de komst van Zijn Zoon Jezus, Die in de kerstnacht te Bethlehem geboren is. Door Zijn lijden, sterven, opstanding en hemelvaart is er weer verzoening met God mogelijk. De kerk op aarde mag uit deze wetenschap troost putten en door Woord en Heilige Geest zal Gods Koninkrijk uitgebreid worden tot op de jongste dag. Tot Jezus eens op die grote morgen weder zal komen op de wolken des hemels om de aarde te herscheppen. Tengevolge van dit thema treft u op dezer CD dus verschillende facetten uit de Bijbel c.q. het kerkelijk jaar aan.

Als bestuur en leden van jongerenkoor Deum Fidentes hopen wij dat het doel van deze CD duidelijk is, namelijk het uitdragen van het Evangelie van God door zang en muziek tot eer van Zijn Naam. Wij hopen dat u met plezier naar deze CD mag luisteren en de boodschap hierin ook met uw hart zou mogen verstaan.

Nummers:

1. Psalm 148 – Praise ye the Lord (N.J. Lemmens / J. Mulder)
2. Adam en Jezus (Tekst J. van Ginkel / C. Ploeg)
3. Eens was het nacht op aarde (Tekst H. Roth-Veltman / P. Stolk)
4. Weihnachtsmotette (E. Ruh)
5. God rest you, merry gentlemen (C. Ploeg)
6. O Hoofd, bedekt met wonden (J.S. Bach)
7. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem (orgelsolo) (J. Mol)
8. Psalm 47 (C. Ploeg)
9. Gebed van Luther (M. Luther / D. Sanderman)
10. Palendo (Viool / harp solo) (C. Ploeg)
11. Psalm 11 (C. Ploeg)
12. De Kerk van alle tijden (J. Mulder)
13. Ruwe stormen mogen woeden (P. Kiel)
14. Psalm 130 (C. Ploeg)
15. Eens zal op de grote morgen (A. Pronk)

De prijs van de CD is 10,- en te bestellen via het contactformulier ( 3 CD`s voor 25,-)